Realizacje

- "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
- "Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
- "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Brzeźnica"
- "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy"
- "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego stacji uzdatniania wody o wydajności 406m3/d w miejscowości Gaboń"
- "Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Blachownia"
- "Rozbudowa ujęcia wodnego w Orłowie gmina Wielgie"
- "Koncepcja budowy systemu ozonowania końcowego wody dla ujęcia wody w Olsztynie"
- "Koncepcja budowy systemu ozonowania końcowego wody dla ujęcia wody w Łobodnie"
- "Koncepcja budowy systemu ozonowania końcowego wody dla ujęcia wody w Kłobucku"
- "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wodydla miasta i gminy Pilzno wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
- "Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowej instalacji ogrzewania budynku stacji uzdatniania wodyw Pilźnie za pomocą pompy ciepła"
- "Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna gmina Odrzywół"
- "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolonia Ossa gmina Odrzywół"
- "Modernizacja ujęcia wody i SUW "Biała Głuchołaska" w Głuchołazach objętego projektem pn. "Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Głuchołazy"
- "Przebudowa i rozbudowa obiektu stacji uzdatniania wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowa kanału wód nadosadowych na terenie położonym w miejscowości Chlewo"
- "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Marcinkowo, gmina Purda, woj. warmińsko-mazurskie"