ZarządPrezes firmy: KAZIMIERZ MROCZKA

Wspólnik: OLGA NOCOŃ